laminat

 

 

Gwn zalet laminatu (pisz tu o najpopularniejszym, czyli ywica i wkno szklane) jest atwo nadawania mu skomplikowanych form oraz dua wytrzymao udarowa (jeli wykona si go dobrze). Zawarto puszki ywicy i kawaek tkaniny szklanej nie ma oczywicie wasnego ksztatu, lecz moe przybra ksztat formy na jakiej zostanie wyklejona, czyli kopyta.

 Kopyto (1.) mona sporzdzi z wielu materiaw - gliny, gipsu, masy papierowej lub drewna. Aby nada mu podany ksztat, naley wykona szkielet z wrgami wyznaczajcymi charakterystyczne punkty i krzywizny. Wrgi mog by zrobione ze sklejki, pyty spilnionej, plastiku lub metalu - w zalenoci od tego, czego mamy najwicej do dyspozycji i co bdzie najatwiejsze w obrbce.

 Zrobione i wysuszone kopyto naley zabezpieczy przed wsikaniem ywicy. Tradycyjnie stosuje si do tego szelak, lecz rzadka pasta do podogi te spenia swoj rol, cho ywica zazwyczaj przywiera i po wylaminowaniu formy negatywowej (2.) gips naley wyku. Do zaimpregnowania kopyta mona take zastosowa rozcieczony lakier nitro, nakadany w kilku warstwach. Nastpnie kopyto pokrywa si warstw rozdzielajc - past do podogi lub polioctanem winylu.

 Forma negatywowa (2.) powstaje przez pokrycie kopyta grub warstw laminatu. Na kopyto nakada si niewielkie kawaki maty szklanej (oddzieranej, nie citej, aby unikn grubych krawdzi) lub tkaniny (odcinanej - nie da si odedrze) i przesyca ywic. Mat nakada si NA kopyto, PO CZYM sztywnym pdzlem nanosi si ywic, uderzajc pionowo raz koo razu, aby wycisn powietrze. UWAGA: JEDNORAZOWO NALEY PRZYGOTOWA TYLE YWICY, ABY ZUY W CIGU OK. 15 MINUT.

 Po naoeniu kilku warstw (kad nastpn nakada si, gdy poprzednia zwie, ale zanim stwardnieje cakowicie) i cakowitym stwardnieniu form negatywow naley zdj z kopyta (3.). UWAGA: CIANY KOPYTA POWINNY ROZCHODZI SI TAK, ABY MONA BYO Z NIEGO ZDJ FORM NEGATYWOW. SKOMPLIKOWANE KSZTATY UZYSKUJE SI STOSUJC FORMY DZIELONE.

 Form negatywow naley wyszlifowa od rodka. Od spodu przyklei do niej ywic podstawki (4.), aby si nie kiwaa przy laminowaniu i pokry warstw rozdzielajc. Past po wyschniciu wyfroterowa. Nastpnie w formie negatywowej naley wylaminowa waciwy obiekt, postpujc podobnie, jak przy formie negatywowej. Aby uzyska lejszy przedmiot naley stosowa tkanin szklan, nakadajc warstwy pod ktem 45 stopni. Elementy samodzielne (osony, pojemniki itp. powinny mie pogrubion krawd, aby nie byy wiotkie.

 Po zwizaniu i stwardnieniu ywicy wyrb ("pozytyw") naley wyj z formy negatywowej (5.). Raczej nie udaje si to od pierwszego razu, warto mie paski sztywnego tworzywa sztucznego (np. z laminatu stosowanego do blatw kuchennych lub wycite z butli od Coli). Paski te naley wciska pomidzy form a wyrb, a do rozdzielenia ich. Wyrb po wyjciu naley oszlifowa (past najlepiej usuwa si na mokro i przy pomocy detergentu, stosujc wirki stalowe, a pniej - papier cierny na wod) i polakierowa. Lakier chroni ywic przed kruszeniem w wyniku dziaania promieni UV. Zaczepy, oczka i in. elementy do mocowania do roweru naley przyklei ywic i zalaminowa warstw maty szklanej. Mona take przewierci je i przymocowa nitami jednostronnymi. Podobnie naley postpi z podkadkami, jeli ruby mocujce maj przechodzi przez obiekt na wylot.

Marek Utkin

Dodaj komentarz (0)

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com