capa0r

 

 

 

 

 

 

Troch pornografi, czyli sesja rozbierana amortyzatora Capa. 

Dodaj komentarz (0)

Czytaj więcej: RST Capa 20"

Moe nie jest to temat cakiem "poziomy", ale dziki swojej charakterystyce piasta Sturmey-Archer S-80 Phoenix nadaje si doskonale do napdzania maych k (nawet 16-calowych), zapewniajc uzyskanie rozsdnych przeoe. A jak wiadomo, budowniczowie rowerw poziomych nie gardz maymi koami, jeli moe to np. zmniejszy dugo pojazdu.

Przed kilku laty wydawao si, e na producenta piast wielobiegowych, zaoonego w 1902 r. Sturmey-Archera przyszed koniec. Jednak dziki wykupieniu przez tajwask firm SunRace, produkcj nie tylko utrzymano, lecz pojawiy si nowe modele. Do najciekawszych naley piasta omiobiegowa S-80 Phoenix. Jak naley si domyla, feniks w nazwie nawizuje do firmy, ktra odrodzia si jak feniks z popiow.

 

 

Piast otrzymaem do testowania dziki uprzejmoci pana Alana Clarke'a, gwnego dyrektora na Europ.

Paczka, ktr przynis kurier, nie bya zbyt cika. Po moich dowiadczeniach z 4-kilogramowym Elanem Sachsa bya to dobra wiadomo. Sama piasta way 1400 g w wersji "bez niczego", tj. wycznie wolnobiegowej. Model umoliwiajcy stosowanie hamulca rolkowego Shimano (X-RR8) way 1450 g, a wyposaony w zintegrowany 70-milimetrowy hamulec bbnowy (kolejna specjalno Sturmey-Archera) - 1750 g (model X-RD8). Do tego dochodz korby aluminiowe (dostarczone w komplecie) z 33-zbow stalowym koem acuchowym. 33 zby moe si wydawa liczb zbyt ma, nawet dla koa 28", ale naley wzi pod uwag, e poza biegiem pierwszym, ktry jest bezporedni, wszystkie pozostae przyrastaj. Koronka dostarczona z piast ma 25 zbw, najmniejsza, jak mona zaoy, to 20-zbowa. W tym przypadku, w poczeniu z koem acuchowym o 52 zbach, mona napdza koo 16-calowe, uzyskujc dobre przeoenia najnisze i gr, zapewniajc rozwiicie przyzwoitej prdkoci.

 

Znane z klasycznej piasty SA-3 podkadki z zbkami, zapobiegajce obrceniu osi w hakach ramy, zostay zastpione dwigniami, mocowanymi do dolnych rurek tylnego trjkta opaskami, jak dwignia reakcyjna od hamulca typu torpedo. Rozwizanie takie jest o tyle wskazane, e siy, prbujce obrci o podczas napdzania, s znacznie wiksze, ni w piacie trzybiegowej.

Manetka obrotowa jest bardzo przyjemna w uytkowaniu, ma spore okienko z soczewk, uatwiajc odczyt i nie wymaga "rolniczej" obsugi i kowalskiej siy, jak np. w piacie S-7 Sachs/Spectro.

Odczanie linki przy wymontowywaniu koa w celu np. wymiany dtki jest proste - linka jest zaczepiona baryk o wystp krka/rolki na zewntrz piasty.

Stopniowanie biegw jest rozsdne (pierwszy jest oddzielony od drugiego 28% rnic, co zapewnia mu rol wycigarki, nastpne s rozoone rwno co 13%, dopiero sidmy od smego oddziela kolejne 28%. Tym razem lepsza mogaby by rnica mniejsza, gdy obecnie smy bieg wykorzystuje si gwnie przy rzadko wystpujcych sytuacjach "z gry i z wiatrem". Jednak kompozycja istniejcych k zbatych uniemoliwia stworzenie innej kombinacji.

 

Zakres przeoe: 305%

 

Bieg

Przeoenie

1

100% (1:1)

2

128%

3

145%

4

164%

5

186%

6

210%

7

238%

8

305%

 

Zdjcia: Marek Utkin

Zdjcie piasty rozoonej: Peter Eland, Velovision (www.velovision.co.uk)

Dodaj komentarz (0)

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com